Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website của Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam) (RBVN). Dưới đây là Điều khoản sử dụng và Khuyến cáo khi sử dụng website. Vui lòng đọc kĩ trước khi sử dụng website.

Website này không được sử dụng cho các giao dịch bán hàng. Để biết thêm chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình, quy định mua hàng, thanh toán, vận chuyển, đổi trả hàng, vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng công ty theo thông tin như sau:

Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam)

Xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương

SĐT: 0274 3749764-7

Fax: 0274 3749768

Email: center@redbullvietnam.com


1. Bạn đồng ý với những điều khoản sau để sử dụng website:

Bằng cách sử dụng website www.redbullvietnam.com, bạn đã xác nhận đồng ý với Điều khoản sử dụng cũng như tất cả các quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, vui lòng thoát khỏi website.

Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào thông tin được đăng tải trên website hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý không cố gắng làm tổn hại bất kỳ tính năng bảo mật nào của website và tuân thủ mọi luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành của Việt Nam và quốc tế.

2. Quyền sở hữu thông tin:

Website và tất cả nội dung, bao gồm và không giới hạn, tất cả các văn bản và hình ảnh đều thuộc bản quyền của RBVN, công ty con và chi nhánh của Công ty với tất cả các quyền đi kèm trừ khi có ghi chú khác, bất kể nội dung đó là một nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, logo, tên thương mại, biểu tượng, dù là tài sản đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của RBVN hoặc những đối tác khác. Việc bạn sử dụng bất cứ nội dung nào, ngoại trừ theo quy định tại Điều khoản sử dụng, mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung đều bị nghiêm cấm.

Bạn trao cho RBVN quyền sử dụng mọi nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho các website tùy thuộc Điều Khoản Sử Dụng, Chính sách Bảo Mật của RBVN và luật pháp hiện hành cho phép theo bất kỳ cách thức nào được Red Bull chọn, bao gồm, nhưng không giới hạn, sao chép, hiển thị, thực thi hoặc xuất bản dưới bất kỳ dạng thức nào, thay đổi, tích hợp vào các tài liệu khác hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh dựa trên các nội dung đó. Trong chừng mực được luật pháp hiện hành cho phép, bạn khước từ bất kỳ quyền tinh thần nào mà bạn có thể có đối với nội dung bạn đã tải lên hoặc chuyển cho website (nếu có). Người gửi bất kỳ thông tin nào cho RBVN hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bao gồm tính xác thực, tính chính xác và việc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu hoặc riêng tư của bất kỳ người nào khác.

Các dịch vụ, ứng dụng, thông tin và các tài liệu được cung cấp thông qua các website và phần mềm được sử dụng để xây dựng website sẽ là tài sản của RBVN và các nhà cung cấp. Tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, và/hoặc các quyền và luật sở hữu khác.

3. Việc sử dụng website của bạn:

Bạn không được sử dụng website để gửi hoặc truyền tải bất kỳ vi phạm, đe dọa, thông tin sai gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, thông tin khiếm nhã tục tĩu, tài liệu khiêu dâm hoặc xúc phạm, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cấu thành hành vi vi phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật. RBVN sẽ hoàn toàn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc các lệnh của tòa án yêu cầu và tiết lộ thông tin của người đã đăng hoặc truyền tải các thông tin hoặc tài liệu trên.

Bạn không được sử dụng website nhằm mạo danh bất kỳ người và tổ chức nào, bao gồm bất kỳ người điều hành website hoặc bất kỳ đại diện của RBVN hoặc các bên có liên quan. Bạn không được xuyên tạc tư cách người hoặc tổ chức có liên quan đến website.

Bạn không được sử dụng website để gửi hoặc truyền tải bất kỳ virus máy tính, phần mềm gián điệp hoặc mã số máy tính khác, tập tin hoặc chương trình có hại,… để gây thiệt hại hoặc đánh cắp các thông tin hoạt động, giám sát về việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm, thiết bị nào của website hoặc người sử dụng website.

Bạn không được sử dụng website để vi phạm quyền hợp pháp của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dùng website.

Bạn không được phép hạn chế hoặc ngăn cản người khác sử dụng website. Bạn không được phép can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của website hoặc máy chủ, hệ thống mạng được sử dụng để làm cho website hoạt động, hoặc vi phạm yêu cầu, chính sách, thủ tục, quy định của mạng lưới.

Bạn không được phép sửa đổi, ứng dụng, dịch khác đi, đảo ngược, di chuyển hoặc tháo bất kỳ phần nào của website.

Bạn đồng ý rằng RBVN có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng website của bạn, bất cứ lúc nào với bất cứ lý do nào, nếu RBVN cho rằng bạn đã vi phạm quy định trong Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách bảo mật. Quyền sử dụng website của bạn có thể ngay lập tức chấm dứt. Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt bất kỳ hoạt động sử dụng website có thể được thực hiện mà không cần báo trước, và RBVN có thể ngay lập tức kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn, và tất cả các tập tin hoặc thông tin liên quan, và/hoặc cấm bất kỳ hoạt động truy cập thêm thông tin hoặc tập tin từ bạn. Bạn đồng ý rằng RBVN hay bất cứ bên có liên quan sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập vào website hoặc thu thập bất kỳ thông tin hoặc tập tin. RBVN hay bất cứ cơ quan có liên quan nào cũng không có trách nhiệm cung cấp thêm thông tin hoặc tập tin có sẵn cho bạn sau khi bạn bị cắt quyền truy cập.

Bất kỳ chương trình thử thách, trò chơi, rút thăm, quay số trúng thưởng, các cuộc thi, khảo sát hoặc chương trình khuyến mại tương tự được cung cấp thông qua các website sẽ được điều chỉnh bởi các quy định cụ thể riêng biệt với điều khoản sử dụng này, có thể khác với những điều khoản này. Khi tham gia bất kỳ chương trình nào, bạn sẽ tuân theo những điều kiện riêng biệt của chương trình đó. RBVN đề nghị bạn đọc những quy định hiện hành dành cho các hoạt động cụ thể, và xem xét lại Chính sách bảo mật của chúng tôi và những quy định việc chúng tôi sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình tham gia các hoạt động tại website bên cạnh những điều khoản này.

4. Đăng ký, tên người dùng và mật khẩu

Bạn có thể được yêu cầu phải đăng ký để truy cập một phần nào đó của website. Đối với bất kỳ đăng ký nào, chúng tôi có thể từ chối cấp cho bạn. Bạn không nên sử dụng một tên người dùng (hoặc địa chỉ email) đã được người khác sử dụng, đó có thể được hiểu như mạo nhận người khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất cứ người nào. Hoặc chúng tôi có quyền từ chối vì lý do khác tùy theo quyết định của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập vào website, và đồng ý không chuyển mật khẩu hoặc tên người dùng, hoặc cho vay/chuyển giao việc sử dụng và truy cập vào website cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các tương tác với website từ mật khẩu hoặc tên người dùng đã đăng ký. Bạn phải thông báo cho RBVN khi có ai đó sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tên người dùng hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến tài khoản của bạn hoặc website. Đảm bảo rằng bạn đã log off/thoát khỏi tài khoản mỗi khi đăng xuất. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh khi bạn không tuân thủ bất kỳ điều nào nói trên.

Bạn cần đảm bảo tính xác thực và đầy đủ về thông tin cung cấp cho công ty và cập nhật thường xuyên những thông tin khác. Bạn đồng ý nếu bất kỳ thông tin cung cấp nào không chính xác, hoặc chưa đầy đủ, công ty có quyền hủy bỏ quyền sử dụng website của bạn.

5. Sửa đổi các điều khoản và website

RBVN có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật bất cứ lúc nào và sẽ công khai trên website. Bạn cần ghé các mục này định kỳ để nắm rõ quy định hiện hành.

Chúng tôi sở hữu những quyền sau đây vào bất kỳ thời điểm và trong bất kỳ khoảng thời gian nào, có thể có hoặc không thông báo trước: sửa đổi hoặc ngưng toàn bộ hoặc một phần website; giới hạn hiển thị của website với bất kỳ cá nhân, vùng địa lý, vùng pháp lý mà chúng tôi chọn; và/hoặc đưa ra cơ hội cho một vài hoặc tất cả người dùng website. Bạn đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bên thứ ba cho bất kỳ sự điều chỉnh, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần của website, hoặc bất kỳ phần mềm, nội dung, chức năng hoặc sản phẩm có trên website. Việc tiếp tục sử dụng website được xem như là bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam)